NSD Corporation – NSD Vietnam – Digihu Vietnam

NSD Corporation – NSD Vietnam – Digihu Vietnam

Nhà sản xuất: NSD corp

Nhà cung cấp: Digihu Vietnam

Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ Mr.Thanh:

Email:  sale6@digihu.com.vn

Zalo: 0852.968.892

Vui lòng liên hệ Công Ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng  để được hỗ trợ giá tốt nhất.

NSD Corporation
NCV 20NBNVP VS-10E-1 STYLE1
NCV 20NGNVP VS-10EX-1 STYLE1
NCV20NBPVP VS-10EM-1 STYLE1
NCV-20NGPVP VS-10ED-1 STYLE1
NCV-20NBNV2 VS-10EXD-1 STYLE1
NCV-20NGNV2 VS-10ET-1 STYLE1
NCV-20NBPV2 VS-10EXT-1 STYLE1
NCV-20NGPV2 VS-10EMT-1 STYLE1
NCV-20NBNMP VS-10EDT-1 STYLE1
NCV-20NGNMP VS-10EXDT-1 STYLE1
NCV-20NBPMP VS-10E-1-L STYLE1
NCV-20NGPMP VS-10EX-1-L STYLE1
NCV-20NBNLP VS-10EM-1-L STYLE1
NCV-20NGNLP VS-10ED-1-L STYLE1
NCV-20NBPLP VS-10EXD-1-L STYLE1
NCV-20NGPLP VS-10ET-1-L STYLE1
NCV-20NBNLW VS-10EXT-1-L STYLE1
NCV-20NGNLW VS-10EMT-1-L STYLE1
NCV-20NBPLW VS-10EDT-1-L STYLE1
NCV-20NGPLW VS-10EXDT-1-L STYLE1
NCV-20NBNLY VS-10E-1-P STYLE1
NCV-20NGNLY VS-10EX-1-P STYLE1
NCV-20NBPLY VS-10EM-1-P STYLE1
NCV-20NGPLY VS-10ED-1-P STYLE1
NCV-20HBNV1R VS-10EXD-1-P STYLE1
NCV-20HGNV1R VS-10ET-1-P STYLE1
NCV-20HBPV1R VS-10EXT-1-P STYLE1
NCV-20HGPV1R VS-10EMT-1-P STYLE1
NCV-20HBNV2 VS-10EDT-1-P STYLE1
NCV-20HGNV2 VS-10EXDT-1-P STYLE1
NCV-20HBPV2 VS-10E-1-V1PG STYLE1
NCV-20HGPV2 VS-10EX-1-V1PG STYLE1
NCV-20HBNM2R VS-10EM-1-V1PG STYLE1
NCV-20HGNM2R VS-10ED-1-V1PG STYLE1
NCV-20HBPM2R VS-10EXD-1-V1PG STYLE1
NCV-20HGPM2R VS-10ET-1-V1PG STYLE1
上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。 VS-10EXT-1-V1PG STYLE1

VS-10EMT-1-V1PG STYLE1

VS-10EDT-1-V1PG STYLE1
NCV-25シリーズ VS-10EXDT-1-V1PG STYLE1
NCV-25NBNV1 VS-10E-1-C STYLE1
NCV-25NBPV1 VS-10EX-1-C STYLE1
NCV-25NBWV1 VS-10EM-1-C STYLE1
NCV-25NGNV1 VS-10ED-1-C STYLE1
NCV-25NGPV1 VS-10EXD-1-C STYLE1
NCV-25NGWV1 VS-10ET-1-C STYLE1
NCV-25NBNV2 VS-10EXT-1-C STYLE1
NCV-25NBPV2 VS-10EMT-1-C STYLE1
NCV-25NBWV2 VS-10EDT-1-C STYLE1
NCV-25NGNV2 VS-10EXDT-1-C STYLE1
NCV-25NGPV2
NCV-25NGWV2
NCV-25NBNM2 VS-10Fシリーズ
NCV-25NBPM2 VS-10F-1
NCV-25NBWM2 VS-10FD-1
NCV-25NGNM2 VS-10FX-1
NCV-25NGPM2 VS-10FM-1
NCV-25NGWM2 VS-10FXD-1
上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。 VS-10FT-1

VS-10FDT-1

VS-10FXT-1
NCV-30シリーズ VS-10FMT-1
NCV-30NBNLC VS-10FXDT-1
NCV-30NBPLC VS-10F-1-L
NCV-30NGNLC VS-10FD-1-L
NCV-30NGPLC VS-10FX-1-L
NCV-30HBNLC VS-10FM-1-L
NCV-30HBPLC VS-10FXD-1-L
NCV-30HGNLC VS-10FT-1-L
NCV-30HGPLC VS-10FDT-1-L
上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。 VS-10FXT-1-L
VS-10FMT-1-L
VS-10FXDT-1-L
VM-2PRシリーズ VS-10F-1-LC
VE-2PR STYLE1 VS-10FD-1-LC
VE-2PR STYLE2 VS-10FX-1-LC
VE-2PR-V2 STYLE1 VS-10FM-1-LC
VM-2PR STYLE1 VS-10FXD-1-LC
VE-2PRH-V1R VS-10FT-1-LC
VE-2PRH-V2 VS-10FDT-1-LC
VM-2PRH-M2R VS-10FXT-1-LC
VL-2PRH-LC VS-10FMT-1-LC
上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。 VS-10FXDT-1-LC

VS-10F-1-LP

VS-10FD-1-LP
VS-5Eシリーズ VS-10FX-1-LP
VS-5E-1 STYLE1 VS-10FM-1-LP
VS-5ED-1 STYLE1 VS-10FXD-1-LP
VS-5EX-1 STYLE1 VS-10FT-1-LP
VS-5EXR-1 STYLE1 VS-10FDT-1-LP
VS-5EXG-1 STYLE1 VS-10FXT-1-LP
VS-5E-1 STYLE1 VS-10FMT-1-LP
VS-5ED-1 STYLE1 VS-10FXDT-1-LP
VS-5EX-1 STYLE1 VS-10F-1-VP
VS-5EXR-1 STYLE1 VS-10FD-1-VP
VS-5EXG-1 STYLE1 VS-10FX-1-VP
VS-10FM-1-VP
VS-10FXD-1-VP
VS-5Fシリーズ VS-10FT-1-VP
VS-5F-1 VS-10FDT-1-VP
VS-5FD-1 VS-10FXT-1-VP
VS-5FX-1 VS-10FMT-1-VP
VS-5FT-1 VS-10FXDT-1-VP
VS-5FDT-1 VS-10F-1-V1
VS-5FXT-1 VS-10FD-1-V1
上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。 VS-10FX-1-V1

VS-10FM-1-V1

VS-10FXD-1-V1
VS-Q62シリーズ VS-10FT-1-V1
VS-Q62-M2PG VS-10FDT-1-V1
VS-Q62P-M2PG VS-10FXT-1-V1
VS-Q62-M VS-10FMT-1-V1
VS-Q62P-M VS-10FXDT-1-V1
VS-Q62-L VS-10FXT-1-DN-L
VS-Q62P-L 上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。
VS-Q62B-M2PG
VS-Q62BP-M2PG
VS-Q62B-M2R
VS-Q62BP-M2R EXBN-CC
VS-Q62B-V1PG
VS-Q62BP-V1PG
VS-Q62B-V1R IM-10DNシリーズ
VS-Q62BP-V1R IM-10DN-M2PG STYLE1
VS-Q62B-V2 IM-10DN-M2PG STYLE52
VS-Q62BP-V2 IM-10DN-M2PG STYLE62
VS-Q62B-LP IM-10DN-L STYLE1
VS-Q62BP-LP
VS-Q62B-C
VS-Q62BP-C ABシリーズ  *1
VS-Q62B-CH AB32N
VS-Q62BP-CH AB32N STYLE V1R
上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。 AB33N
VS-Q262シリーズ
VS-Q262-M2PG AB33N STYLE M2R
VS-Q262-M
VS-Q262-L
VS-Q262B-V1PG *1 : CSA規格は非適合
VS-Q262B-M2PG
VS-Q262B-LC
VS-Q262BH-V1R
VS-Q262BH-M2R
VS-Q262BH-LC
上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG

Địa chỉ: 178/16/12 Đường số 6, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM

VPDD: 89/2A đường số 8, Phường 11, quận Gò Vấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0335.556.501
Liên hệ ngay